Found Footage

foundfootage.be is een verzameling materiaal waarvan de betekenis niet langer door de oorspronkelijke auteur of context bepaald wordt. Het samenstellen van de verzameling is een manier om te begrijpen wat we interessant vinden. Toetsing aan de hand van zelfopgelegde dogma’s zorgt ervoor dat de subjectiviteit bij het samenstellen van deze verzameling ingeperkt wordt. Het materiaal op de website en de dogma’s kunnen veranderen bij een nieuw inzicht.


— foundfootage/